Poradna

Náležitosti daňového dokladu 07.08.2014
Právní úprava daňových dokladů v zákoně o DPH se zásadním způsobem změnila s účinností od 1.1.2013, přesto se v praxi často setkávám s daňovými doklady, které nemají všechny a proto malé připomenutí:
více
1