Daňová evidence

 • Zpracování a vedení daňové evidence, evidence příjmů a výdajů, vedení pomocných knih, evidence majetku a ostatních účetních knih stanovené zákonem
 • Záznamní povinnost DPH
 • Předání měsíční (čtvrtletní) účetní uzávěrky – přehled o příjmech a výdajích a majetku firmy
 • Kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur v daňové evidenci
 • Kontrola účetních zálohových plateb
 • Zpracování roční účetní a daňové závěrky včetně daňového přiznání fyzických osob
 • Zpracování účetních přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • Zpracování účetních směrnic Vaší firmy pro daňovou evidenci
 • Zastupování na úřadech
 • Účetní a daňové poradenství a jejich optimalizace
 • Rekonstrukce účetnictví