Vedení účetnictví – podvojné účetnictví

 • Kompletní zpracování a vedení účetnictví pro právnické osoby, zahraniční fyzické osoby nebo fyzické osoby vedoucí účetnictví
 • Nastavení optimální účetní osnovy a její analytické nastavení dle potřeb klienta, možnost účtování na střediska
 • Evidence pohledávek a závazků a jejich kontrola v návaznosti na účetnictví, aktuální přehledy pohledávek a závazků
 • Evidence drobného a dlouhodobého majetku včetně odpisového plánu
 • Skladové hospodářství, příprava platebních příkazů, cestovní náhrady, inventární zápisy, vypracování vnitřních směrnic, evidence platebních karet, mzdy, interní doklady
 • Zpracování a evidence záznamní povinnosti DPH, elektronické zpracování přenesené daňové povinnosti
 • Předání měsíčního (čtvrtletního) Výkazu zisků a ztrát a Rozvahy Vaší firmy, které Vám umožní plánovat své investice a mít ucelený přehled o firmě
 • Zpracování roční účetní a daňové závěrky v účetnictví včetně daňového přiznání a povinných příloh
 • Controlling, možnost různých pomocných sestav uzpůsobených potřebě klienta
 • Vedení vnitropodnikového účetnictví
 • Rekonstrukce účetnictví
 • Finanční analýza
 • Účetní a daňová optimalizace