Průměrné ceny PHM pro cestovní náhrady OSVČ

Cestovní náhrady výpočet

Počítáme-li cestovní náhrady paušálem za kilometry, použijeme pro výpočet

  • základní náhradu za použití auta
  • + náhrady za pohonné hmoty

Pokud uplatňujeme paušál na dopravu, nemůžeme uplatnit zároveň i základní náhradu za použití auta. Auto nesmí být vloženo do majetku a to ani v minulosti a nesmí být nakoupeno formou Leasingu.

Základní náhrada za použití vozidla - sazba

Základní náhrada je v roce 2014 u osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč za 1 km jízdy.
Základní náhrada je v roce 2013 u osobních silničních motorových vozidel 3,60 Kč za 1 km jízdy.


Náhrady za pohonné hmoty - průměrné ceny pohonných hmot

Průměrné ceny PHm OSVČ Kč/litr
od 1.1.2014 od 1.1.2013
benzin 95 oktanů 35,70 36,10
benzin 98 oktanů 37,90 38,60
nafta motorová 36 36,5
Použijeme-li ceny vyšší, musíme je doložit doklady o jejich nákupu.

LPG

Pro přestavené vozy použijeme spotřebu benzinu uvedenou v technickém průkazu. Při přestavbě můžeme dostat k technickému průkazu dodatek, že při provozu na LPG se spotřeba zvyšuje (bývá to o 15%). Pokud tento dodatek není uveden v technickém průkazu není možné prokázat spotřebu a proto se uplatní pouze základní náhrada.

Průměrná spotřeba

Vycházíme z hodnot v technickém průkaze - bere se jejich aritmetický průměr. Na to, jak určit průměrnou spotřebu ovšem existují i jiné názory.

Výdaje na auto - evidence, silniční daň

Druhým způsobem je uplatnit výdaje na uato podle skutečnosti. Ve stejné kapitole také info o deníku jízd apod.